Scholars

Home / Instructors / Scholars

ZHAN Shichuang
Professor

Guo Dan
Professor

LIN Guoping
Professor

CHEN Yaoting
Professor

TAN Thye Hock
Lecturer

CHEN Guying
Professor

Yuet Keung LO
Professor

Livia Kohn
Professor

Kenneth Dean
Professor

Mark R.E. Meulenbeld
Professor

MU Xiaofeng
Doctor

Phoon Wing Keong
Lecturer

QIAN Gengsen
Professor

QING Xitai
Professor

SOO Khin Wah
Professor

SU Jui-Lung
Assoc Professor

SU Xinwu
Professor

WANG Chi
Doctor

WANG Yi'e
Professor

ONG CHIN ENG
Lecturer